* מערך התראות משופר
* תמונה בתוך תמונה, מילוי טפסים אוטומטית
* Notification Channels, המשתמשים יקבלו התראות המקובצות לפי קטגוריות שונות בהתאם לתוכן.